DQX相場情報

2018/11/15 09:10 Updated.
アイテム検索   

出品情報(2014年11月) - 奇跡の鍛冶ハンマー

【奇跡の鍛冶ハンマー - 過去の出品情報】
2018年 [11月]  [10月]  [09月]  [08月]  [07月]  [06月]  [05月]  [04月]  [03月]  [02月]  [01月] 
2017年 [12月]  [11月]  [10月]  [09月]  [08月]  [07月]  [06月]  [05月]  [04月]  [03月]  [02月]  [01月] 
2016年 [12月]  [11月]  [10月]  [09月]  [08月]  [07月]  [06月]  [05月]  [04月]  [03月]  [02月]  [01月] 
2015年 [12月]  [11月]  [10月]  [09月]  [08月]  [07月]  [06月]  [05月]  [04月]  [03月]  [02月]  [01月] 
2014年 [12月]  [11月]  [10月]  [09月]  [08月]  [07月]  [06月]  [05月]  [04月]  [03月]  [02月]  [01月] 
2013年 [12月]  [11月]  [10月]  [09月]  [08月]  [07月]  [06月]  [05月] 
【バザー出品情報(2014年11月)】 1~20件 / 54件中
[1] [2] [3] 
  価格(錬金効果なし品のみ)/出品数
アイテム名
(調査日時)
できの
よさ
オーグリ ウェナ諸 プクラン ドワチャ エルトナ レンダー
出品計
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/30 18時)
Icon_5p_32
★★★ 15,000
G
21,100
G
-- 18,200
G
21,000
G
18,900
G
31 件 26 件 1 件 -- 1 件 1 件 2 件
★★ 15,900
G
-- 19,900
G
21,000
G
30,000
G
20,000
G
81 件 68 件 -- 1 件 7 件 2 件 3 件
★★ 19,900
G
25,000
G
22,900
G
21,800
G
-- 21,600
G
45 件 6 件 3 件 3 件 13 件 -- 20 件
★★★ -- -- 329,000
G
298,000
G
-- 298,000
G
10 件 -- -- 2 件 1 件 -- 7 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/30 06時)
Icon_5p_32
★★★ 14,500
G
21,100
G
-- 19,500
G
21,000
G
20,000
G
7 件 3 件 1 件 -- 1 件 1 件 1 件
★★ 17,000
G
-- -- 20,900
G
30,000
G
20,000
G
65 件 53 件 -- -- 8 件 2 件 2 件
★★ 19,600
G
25,000
G
22,900
G
22,900
G
20,000
G
22,000
G
82 件 44 件 3 件 3 件 15 件 2 件 15 件
★★★ -- -- 329,000
G
297,000
G
-- 321,000
G
6 件 -- -- 2 件 1 件 -- 3 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/29 18時)
Icon_5p_32
★★★ 15,000
G
21,100
G
-- 19,500
G
21,000
G
20,000
G
6 件 1 件 1 件 -- 2 件 1 件 1 件
★★ 17,800
G
-- -- 22,200
G
30,000
G
19,900
G
40 件 30 件 -- -- 3 件 2 件 5 件
★★ 20,000
G
25,000
G
23,000
G
24,000
G
24,000
G
22,500
G
101 件 69 件 3 件 1 件 11 件 2 件 15 件
★★★ -- -- 330,000
G
-- -- 321,000
G
5 件 -- -- 2 件 -- -- 3 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/29 06時)
Icon_5p_32
★★★ -- 15,800
G
-- -- 16,800
G
20,000
G
6 件 -- 2 件 -- -- 2 件 2 件
★★ 16,700
G
-- 17,500
G
24,500
G
30,000
G
--
57 件 50 件 -- 2 件 3 件 2 件 --
★★ 20,300
G
25,000
G
20,800
G
24,300
G
30,000
G
23,800
G
73 件 50 件 2 件 9 件 6 件 1 件 5 件
★★★ -- -- 330,000
G
-- -- 321,000
G
5 件 -- -- 2 件 -- -- 3 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/28 18時)
Icon_5p_32
★★★ 13,800
G
15,800
G
-- 14,500
G
16,800
G
20,900
G
12 件 4 件 2 件 -- 3 件 2 件 1 件
★★ 17,000
G
-- 17,500
G
15,000
G
30,000
G
21,000
G
29 件 17 件 -- 4 件 3 件 2 件 3 件
★★ 22,200
G
25,000
G
20,900
G
27,500
G
30,000
G
22,000
G
65 件 36 件 3 件 12 件 3 件 1 件 10 件
★★★ 297,000
G
-- 330,000
G
360,000
G
-- 320,000
G
48 件 43 件 -- 2 件 1 件 -- 2 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/28 06時)
Icon_5p_32
★★★ 12,400
G
15,800
G
-- 14,800
G
16,800
G
20,900
G
30 件 24 件 2 件 -- 1 件 2 件 1 件
★★ 13,200
G
-- 17,500
G
15,500
G
30,000
G
20,900
G
50 件 38 件 -- 4 件 1 件 2 件 5 件
★★ 16,800
G
25,000
G
20,900
G
19,500
G
30,000
G
22,000
G
79 件 38 件 3 件 11 件 9 件 1 件 17 件
★★★ -- -- 330,000
G
360,000
G
-- 320,000
G
7 件 -- -- 2 件 1 件 -- 4 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/27 06時)
Icon_5p_32
★★★ 12,800
G
21,000
G
-- 14,000
G
-- 20,000
G
41 件 30 件 1 件 -- 8 件 -- 2 件
★★ 13,800
G
-- 17,500
G
14,900
G
210,000
G
20,900
G
51 件 31 件 -- 2 件 11 件 1 件 6 件
★★ 17,300
G
25,000
G
22,200
G
19,500
G
25,000
G
23,000
G
76 件 39 件 4 件 11 件 6 件 2 件 14 件
★★★ -- -- 330,000
G
-- -- 360,000
G
5 件 -- -- 2 件 -- -- 3 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/26 18時)
Icon_5p_32
★★★ 13,900
G
-- -- 15,000
G
-- 21,000
G
21 件 14 件 -- -- 4 件 -- 3 件
★★ 14,400
G
-- 17,500
G
15,600
G
210,000
G
--
42 件 26 件 -- 4 件 11 件 1 件 --
★★ 16,500
G
25,000
G
22,200
G
20,900
G
150,000
G
21,800
G
92 件 60 件 3 件 13 件 13 件 1 件 2 件
★★★ -- -- 347,000
G
327,000
G
-- 360,000
G
5 件 -- -- 1 件 1 件 -- 3 件
アイテム名
(調査日時)
できの
よさ
オーグリ ウェナ諸 プクラン ドワチャ エルトナ レンダー
出品計
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/26 06時)
Icon_5p_32
★★★ 12,300
G
14,800
G
-- 15,000
G
-- 21,000
G
37 件 29 件 1 件 -- 4 件 -- 3 件
★★ 13,500
G
-- 17,500
G
15,600
G
210,000
G
17,000
G
49 件 29 件 -- 3 件 13 件 1 件 3 件
★★ 16,600
G
20,000
G
22,200
G
20,900
G
150,000
G
21,500
G
88 件 42 件 9 件 11 件 17 件 1 件 8 件
★★★ -- -- 347,000
G
327,000
G
-- 380,000
G
6 件 -- -- 2 件 1 件 -- 3 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/25 18時)
Icon_5p_32
★★★ 13,800
G
21,000
G
-- 15,700
G
-- 21,000
G
35 件 27 件 1 件 -- 4 件 -- 3 件
★★ 13,500
G
-- 20,000
G
15,800
G
210,000
G
17,000
G
76 件 56 件 -- 2 件 10 件 1 件 7 件
★★ 16,800
G
24,000
G
22,500
G
20,900
G
150,000
G
21,500
G
62 件 17 件 7 件 9 件 18 件 1 件 10 件
★★★ -- -- 347,000
G
327,000
G
-- 380,000
G
9 件 -- -- 2 件 4 件 -- 3 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/25 06時)
Icon_5p_32
★★★ 13,800
G
21,000
G
-- 15,700
G
-- 21,000
G
25 件 17 件 1 件 -- 4 件 -- 3 件
★★ 13,900
G
-- 20,000
G
15,800
G
210,000
G
16,900
G
66 件 44 件 -- 3 件 10 件 1 件 8 件
★★ 17,700
G
20,000
G
22,500
G
20,000
G
150,000
G
21,500
G
86 件 39 件 10 件 9 件 18 件 1 件 9 件
★★★ -- -- 347,000
G
327,000
G
-- 320,000
G
8 件 -- -- 2 件 4 件 -- 2 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/24 18時)
Icon_5p_32
★★★ 12,000
G
21,000
G
-- 15,700
G
-- 21,000
G
18 件 10 件 1 件 -- 4 件 -- 3 件
★★ 13,500
G
-- 20,800
G
15,900
G
210,000
G
17,000
G
63 件 44 件 -- 3 件 9 件 1 件 6 件
★★ 18,200
G
24,000
G
22,800
G
20,000
G
150,000
G
21,000
G
94 件 46 件 6 件 5 件 22 件 1 件 14 件
★★★ -- -- 347,000
G
327,000
G
-- 321,000
G
10 件 -- -- 2 件 4 件 -- 4 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/24 06時)
Icon_5p_32
★★★ 11,800
G
21,000
G
-- 15,600
G
-- 20,800
G
35 件 25 件 1 件 -- 5 件 -- 4 件
★★ 12,500
G
-- 40,000
G
16,000
G
210,000
G
17,000
G
98 件 73 件 -- 3 件 11 件 1 件 10 件
★★ 16,800
G
24,000
G
23,000
G
20,900
G
23,500
G
21,700
G
49 件 2 件 6 件 3 件 20 件 2 件 16 件
★★★ -- -- 347,000
G
327,000
G
-- 321,000
G
11 件 -- -- 2 件 4 件 -- 5 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/23 18時)
Icon_5p_32
★★★ 13,000
G
21,000
G
19,000
G
15,500
G
-- --
25 件 19 件 1 件 1 件 4 件 -- --
★★ 14,500
G
-- 21,000
G
17,000
G
210,000
G
17,000
G
64 件 46 件 -- 2 件 9 件 1 件 6 件
★★ 16,700
G
24,000
G
23,000
G
21,800
G
23,500
G
22,000
G
74 件 35 件 6 件 4 件 12 件 1 件 16 件
★★★ -- -- 347,000
G
327,000
G
-- 380,000
G
10 件 -- -- 2 件 4 件 -- 4 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/23 06時)
Icon_5p_32
★★★ 12,600
G
21,000
G
19,000
G
15,000
G
-- --
39 件 30 件 1 件 1 件 7 件 -- --
★★ 13,000
G
220,000
G
21,000
G
17,500
G
21,000
G
17,800
G
78 件 60 件 1 件 2 件 9 件 1 件 5 件
★★ 16,400
G
23,400
G
23,000
G
20,000
G
23,500
G
21,900
G
62 件 10 件 7 件 4 件 17 件 1 件 23 件
★★★ -- -- 348,000
G
327,000
G
-- 380,000
G
8 件 -- -- 1 件 4 件 -- 3 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/22 18時)
Icon_5p_32
★★★ 14,300
G
22,000
G
-- 16,000
G
-- --
32 件 24 件 1 件 -- 7 件 -- --
★★ 14,900
G
220,000
G
21,000
G
17,500
G
21,000
G
18,000
G
65 件 48 件 1 件 2 件 9 件 1 件 4 件
★★ 16,400
G
25,000
G
23,100
G
20,000
G
23,000
G
21,800
G
84 件 28 件 4 件 7 件 20 件 2 件 23 件
★★★ -- -- 348,000
G
328,000
G
-- 329,000
G
6 件 -- -- 1 件 2 件 -- 3 件
アイテム名
(調査日時)
できの
よさ
オーグリ ウェナ諸 プクラン ドワチャ エルトナ レンダー
出品計
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/22 06時)
Icon_5p_32
★★★ 13,300
G
22,000
G
10,500
G
14,900
G
-- 17,900
G
27 件 14 件 1 件 1 件 10 件 -- 1 件
★★ 13,200
G
220,000
G
45,000
G
17,500
G
-- 18,000
G
66 件 51 件 1 件 1 件 9 件 -- 4 件
★★ 17,900
G
25,000
G
23,100
G
22,000
G
23,500
G
22,400
G
79 件 35 件 2 件 5 件 18 件 1 件 18 件
★★★ -- -- 338,000
G
350,000
G
-- 328,000
G
6 件 -- -- 1 件 3 件 -- 2 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/21 18時)
Icon_5p_32
★★★ 13,000
G
22,000
G
-- 16,500
G
-- 17,900
G
24 件 17 件 1 件 -- 5 件 -- 1 件
★★ 12,700
G
220,000
G
21,700
G
17,500
G
-- 17,000
G
90 件 70 件 1 件 1 件 11 件 -- 7 件
★★ 15,700
G
23,300
G
23,100
G
24,600
G
23,500
G
23,600
G
45 件 13 件 4 件 2 件 7 件 1 件 18 件
★★★ -- -- 338,000
G
350,000
G
-- 350,000
G
4 件 -- -- 1 件 2 件 -- 1 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/21 06時)
Icon_5p_32
★★★ 11,800
G
18,800
G
-- 16,500
G
-- 17,900
G
46 件 37 件 2 件 -- 6 件 -- 1 件
★★ 13,300
G
220,000
G
21,700
G
17,500
G
-- 17,000
G
86 件 63 件 1 件 1 件 10 件 -- 11 件
★★ -- 23,300
G
23,100
G
24,600
G
24,000
G
23,600
G
32 件 -- 4 件 2 件 9 件 1 件 16 件
★★★ -- -- 338,000
G
350,000
G
-- 330,000
G
5 件 -- -- 1 件 1 件 -- 3 件
奇跡の鍛冶ハンマー
(14/11/20 18時)
Icon_5p_32
★★★ 15,000
G
22,000
G
-- 16,400
G
-- 17,900
G
22 件 13 件 1 件 -- 7 件 -- 1 件
★★ 14,500
G
220,000
G
21,800
G
17,500
G
-- 18,500
G
57 件 41 件 1 件 3 件 8 件 -- 4 件
★★ 18,800
G
23,300
G
23,100
G
21,800
G
24,000
G
23,600
G
75 件 46 件 4 件 8 件 4 件 1 件 12 件
★★★ -- -- 338,000
G
310,000
G
-- 319,000
G
7 件 -- -- 1 件 1 件 -- 5 件

[1] [2] [3] 

※当掲載情報は、各大陸における価格が安い方から順に(全ての「できのよさ」、「錬金」付きを含めて)最大100件(全大陸合わせて600件)分のデータに基づくものです。
※各大陸において、★2つ以下品の出品数が100件を超える場合は、★3つ品などの高額な商品の情報は取得できない場合があります。
当サイトに掲載されている情報の正確性につきましては保証いたしておりません。目安としてご活用ください。
Copyright © 2012 DQX相場情報(grooowl.com) All Rights Reserved.
連絡フォーム